ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τεχνικών δελτίων για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠΠΕΡΑΑ, για σχολεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω λήξεως της ημερομηνίας υποβολής των τεχνικών δελτίων στην αρμόδια αρχή.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.