ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 31 Ιανουαρίου 2011,  ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Διορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Νάξου¨.
2.      Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
3.       Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
4.      Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
5.      Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης και εν γένει εξόδων των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων των Δημοτικών Ενοτήτων Κουφονησίων, Σχοινούσας, Δονούσας και Ηρακλειάς.
6.      Θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας για το έργο « Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου»
7.      Αιτήσεις – Τρέχοντα

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.