ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 04-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ. Πρωτ: 4460
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου   Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 08 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. με θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης- απολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης- απολογισμού οικ. έτους 2012 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης- απολογισμού οικ. έτους 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.