ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 06 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Αγορά έκτασης, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ανδρέα Βερυκόκκου, για κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Μύλων Τ.Δ. Μελάνων.
2.      Αγορά ακινήτου εντός Μονής Αγίου Ελευθερίου ιδιοκτησίας κας. Απειρανθίτης Ειρήνης.
3.      Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπεδικής έκτασης στη θέση ¨Νιδού ¨ Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου.
4.      Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από ¨Προοδευτικό Όμιλο Γλινάδου.
5.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάπλαση πηγής Άνω Ποταμιάς».
6.      Έγκριση οριστικής μελέτης: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα Τ.Δ. Δήμου Νάξου. Τμήμα: αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Δ. Σαγκρίου – Βίβλου»
7.      Απευθείας ανάθεση μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: « Κατασκευή ανοιχτών  υδραγωγείων ( άρδευσης)  Ποταμιάς Νάξου».
8.      Έγκριση δημοπράτησης για την εκποίηση μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/PN10.
9.      Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας Νάξου.
10.  Παραλαβή  τευχών δημοπράτησης ( οικοδομικών και Η/Μ εργασιών) του έργου: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου».
11.  Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για τα έργα: α) «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νάξου 2008», β) «Κατασκευή Ιατρείου στον Οικισμό Κάτω Ποταμιάς».
12.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. των έργων: α) «Συντήρηση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Νάξου», β) «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ. Μελάνων Δήμου Νάξου».
13.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Νάξου».
14.  Έγκριση κατάθεσης τεχνικού δελτίου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 313 ¨Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων¨.
15.  Ενέργειες για την παραχώρηση οικοδομήματος στα Καλαμίτσια.
16.  Ορισμός μελών επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σωλήνων στο εργοτάξιο, για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
17.  Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του νέου νεκροταφείου.
18.  Ανάθεση εκτέλεσης έργων στην ¨ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.¨
19.  Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 41 Ν. 1249/82 ( προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων) .
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων», β)  «Κατασκευή προβόλου για τη λειτουργία δεξαμενής καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
21.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: α) «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου», β) «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου»
22.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
23.  Επιλογή  Τράπεζας για τις προθεσμιακές καταθέσεις του Δήμου Νάξου.
24.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με τη ΔΕΗ δαπανών.
25.  Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.
26.  Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού.
27.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
28.  Εκπροσώπηση Δήμου Νάξου στις εκθέσεις Θεσσαλονίκης και Λονδίνου.
29.  Αντικατάσταση μέλους του 1ου Παιδικού Σταθμού.
30.  Αποδοχή δωρεάς πίνακα από τον ζωγράφο Καρποντίνη Γεώργιο.
31.  Παράθεση δείπνου στους συμμετέχοντες στο ογκολογικό συνέδριο που διοργανώθηκε στην αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλης» στις 03/09/2010.
32.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.
 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Καραμανής

Σχόλια are closed.