ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 7 Μαΐου  2011, ημέρα Σαββάτο και ώρα: 11.30 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
2.      Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης- Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2011.
3.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας νέου Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου.
4.      Καθορισμός ύψους τελών χρήσεως Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
5.      Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Νάξου, έτους 2011.
6.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων, έτους 2011.
7.      Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.4 του Ν. 2240/1994.
8.      Έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων και ακινήτου για χρησιμοποίηση του ως γήπεδο ποδοσφαίρου πέντε επί πέντε στην Τ.Κ. Γλινάδου.
9.      Αποδοχή παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα ( χρησιδάνειο) ακινήτου στον οικισμό Μουτσούνας της Δ.Κ. Απεράθου για τη λειτουργία ιατρείου.
10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ.Ποταμιάς , Γαλήνης, Εγγαρών, Μελάνων Χώρας Δήμου Νάξου».
11.  Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού ) Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση Νέου  Νεκροταφείου Δήμου Νάξου».
12.  Έγκριση 1ου ( τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: « Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου».
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου»
14.  Έγκριση για  επιστροφή χρημάτων από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.
15.  Έγκριση διαγραφή οφειλής Μεντζουβή Απόστολου.
16.  Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου μισθώματος λατομείου (Αφοι ΡΗΓΑ Α.ΕΒ.Ε.) για το έτος 2007.
17.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.