ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
και Παρέδρους Δημοτικών   Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Ιανουαρίου 2010,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού και Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010»
Η συνεδρίαση θεωρείται αναγκαία λόγω των προθεσμιών της εγκυκλίου ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού    Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής. 

Comments are closed.