ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης-τεύχη δημοπράτησης του έργου  « Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Πνεύματος οικισμού Άνω Ποταμιάς Τ.Δ. Ποταμιάς Δ. Νάξου»
 2. Έγκριση μελέτης-τεύχη δημοπράτησης του έργου  «Διαμόρφωση τμήματος  προαυλίου χώρου 1ου Γυμνασίου Χώρας Δήμου Νάξου»- Αναμόρφωση
 3.  Έγκριση μελέτης-τεύχη δημοπράτησης του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ. Μελάνων Δήμου Νάξου» – Αναμόρφωση.
 4. Έγκριση μελέτης του έργου  « Κατεδάφιση κτιρίων παλαιών σφαγείων Δήμου Νάξου».
 5.  Έγκριση 2ου Σ.Π. της μελέτης του έργου « Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  και παράτασης – περαίωσης εργασιών  του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αγ. Αρσενίου, Δήμου Νάξου».
 7. Έγκριση παράτασης – περαίωσης των εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου, Βίβλου, Γλινάδου, Γαλανάδου, και Σαγκρίου, Γαλήνης, Δήμου Νάξου».
 8. Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 264/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨περί παραχώρησης οικοπέδου στο Ταμείο Χρηματοδότησης  Δικαστικών Κτιρίων ( ΤΑΧΔΙΚ). Απόφαση για αποπληρωμή του τιμήματος της αγοράς του οικοπέδου με σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.
 9. Εισήγηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση  Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Νάξου» και απόφαση ανάθεσης του έργου.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 11. Εισήγηση για την προμήθεια μηχανήματος φορτωτή με οπισθοεσκαφέα τύπου JCB με σφυρί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου παραγωγή και αναμετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου : α) προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – Ανάπλαση περιοχής δασυλλίου Αγ. Νικολάου Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου Δ. Νάξου», και β) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ανάδειξη – Ανάπλαση δασυλλίων Ηρώου και Καυκάρας Τ.Δ. Σαγκρίου Δ. Νάξου».
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση μελετών και έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νάξου.
 15. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
 16. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής αρ. 41 Ν. 1249/82 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, σε περιοχές εντός οικισμού όπου δεν υπάρχει .
 17. Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου.
 18. Έγκριση κατανομής ποσών προς τις σχολικές επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του  Δήμου Νάξου.
 19. Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.
 20. Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού.
 21. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 22. Ανανέωση για ένα έτος της εγγραφής του Δήμου στη διαδικτυακή βάση δεδομένων της εταιρείας << Σ. Καραγιλάνης και ΣΙΑ ΕΠΕ>>.
 23. Εκπροσώπηση Δήμου Νάξου στις εκθέσεις Θεσσαλονίκης και Λονδίνου
 24. Έγκριση Συμμετοχής  για την διαφημιστική καταχώριση του Δήμου σε Τουριστικό Οδηγό.
 25. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.
 26. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 27. Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Σχόλια are closed.