ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 Συζήτηση επί θεμάτων λειτουργίας σχολικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών της περιφέρειας του Δήμου Νάξου.

 1. Έγκριση σύμπραξης του γραφείου μελετών ΝΑΜΑ Α.Ε. με τα λοιπά συμπράττοντα γραφεία εκπόνησης της μελέτης « Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού Επέκτασης Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Νάξου. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και ανάθεση, για τον έλεγχο χρήσεως 2009.
 4. Καθορισμός ειδικοτήτων για μερική απασχόληση δυο ατόμων.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
 6. Ανάδειξη διαδρομών σε κοιλάδες του Δήμου Νάξου¨ και θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας.
 7. Θεώρηση οριστικού πιστοποιητικού εμπειρίας του έργου ¨Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγ. Ελευθερίου Δ.Δ. Σαγκρίου Δ.Νάξου¨.
 8. Απόφαση για την  αναβολή της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
 9. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών .
 10. Ρυθμίσεις  οφειλών από τέλη δικαιώματα, φόρους και εισφορές
 11. Έγκριση απολογισμού  Α΄/θμιας σχολικής επιτροπής του  Δήμου Νάξου για τα έτη 2006, 2007 και 2008.
 12. Επιχορηγήσεις συλλόγων και σωματείων.
 13. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
 14. Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.
 15. Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού.
 16. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.
 18. Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Καραμανής

Σχόλια are closed.