ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος, 02-01-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ. Πρωτ.: 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2013).

ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό και το υπ' αριθμ πρωτ. 48132/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
2.Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
3.Εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.
4.Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
5.Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
6.Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο  Πλειοψηφών  
Δημοτικός  Σύμβουλος

Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.