ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος, 01-03-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             Αρ. Πρωτ: 2621

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους των Δ.Κ. Νάξου, Φιλωτίου και Αγ. Αρσενίου.
Γ) Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κυνιδάρου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 06 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για αίτημα παραχώρησης  χρήσης τμήματος ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έμπροσθεν γραφείων ΚΕΠΥΕΛ (όμορα εκκλησίας Αγ. Νικοδήμου Χώρας Νάξου ) για την κατασκευή πεζοδρομίου –  Καθορισμός  χρονικής διάρκειας παραχώρησης .
2.      Έγκριση προϋπολογισμού ΔΛΤΝάξου, οικονομικού έτους 2013.
3.      Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2013.
4.      Έγκριση απολογισμού ΔΛΤΝάξου, οικονομικού έτους 2011.
5.      Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
6.      Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012.
7.      Αναμορφώσεις δημοτικού  προϋπολογισμού έτους 2013.
8.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κυνιδάρου».
11.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης: «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
12.  Έγκριση κοπής δέντρου επί του οδοστρώματος στη Δ.Κ. Φιλωτίου.
13.  Έγκριση κλαδέματος δέντρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου.
14.  Έγκριση κλαδέματος  πεύκου εντός οικισμού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
15.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ειδικότερα για την ανάθεση της εργασίας: ¨Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εργασίες – Ανταλλακτικά¨.
16.  Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή σκάλας νεκροταφείου και ανακατασκευή δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
17.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομου από Φατούρο Κ. μέχρι νερόμυλο».
18.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των γραφείων πολεοδομίας.
19.  Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού για εύρεση χώρου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των γραφείων δόμησης.
20.  Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
21.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο: « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νάξου 2008».
22.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010».
23.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκθεση ITB του Βερολίνου.
24.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
26.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
27.  Λήψη απόφασης για την διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
28.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής τέλους χρήσης πεζοδρομίου έτους 2005 του Βασιλάκη Ιάκωβου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.