ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 05-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 15701
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους των  Δ.Κ Φιλωτίου, Δ.Κ. Απειράνθου, Τ.Κ. Γλινάδου και Τ.Κ. Δαμαριώνα, Τ.Κ. Κορώνου
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προγραμματική σύμβαση ¨Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
 2. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση: α) αθλητικών σωματείων και β) πολιτιστικών συλλόγων.
 3. Λήψη απόφασης κατά της εγκατάστασης νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ¨Γυμνάσιο¨ της πόλεως Νάξου.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδρομολόγηση του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου ¨ΆΡΤΕΜΙΣ¨ από την ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.
 5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2013.
 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».
 8. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων με παράλληλη αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Κορώνου».
 9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πλακοστρώσεις  Τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».
 10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας καθαρισμού χανδακιών, κοιτών ρεμάτων κτλ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων.
 11. Έγκριση μίσθωσης γεώτρησης για την ύδρευση των κοινοτήτων Δαμαριώνα και Φιλωτίου.
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βίβλου».
 14. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 16. Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας του Λαμπαδάκη Α. Στέφανου.
 17. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για την Δ.Κ. Σχοινούσας.
 18. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 19. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 20. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012 .
 21. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρέους κ. Σκαρλάτου Γεώργιου.
 22. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων του κ Κοντόπουλου Νικόλαου.
 23. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη παρεπιδημούντων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.