ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νάξος, 06-09-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Αρ. Πρωτ.: 12535              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης – προτάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών για  την τροποποίηση – βελτίωση του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2.  Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.  Ενημέρωση και λήψη απόφασης στις νέες τιμές Ζώνης Κοινοτήτων και οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».
5.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και Λειτουργίας Περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ έτους 2012.
6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση – Αναδιαγράμμιση οδών και χώρων στάθμευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων και ασύρματος αυτοματισμός αντλιοστασίων Τ.Δ. Φιλωτίου».
8.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
10.   Έγκριση παράθεσης δείπνου, διαφημιστικών μηνυμάτων (σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα και εφημερίδες) και παροχής αναμνηστικών δώρων στους συμμετέχοντες στους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Νάξο.
11.   Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προελέγχου Καταστημάτων.
12.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012 .
13.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών του κ. Κωβαίου Μιχαήλ.
14.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών του κ. Λάσκαρη Μιχαήλ.
15.   Λήψη απόφασης για επιστροφή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του κ. Μιχαηλίδη Εμμανουήλ.
16.   Λήψη απόφασης για επιστροφή δημοτικών τελών (Δ.Τ.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων της κας.  Βασιλάκη Αικατερίνης.
17.   Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας έτους 2011, του κ. Σκαρβέλη Χαράλαμπου.
18.   Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας έτους 2011 του κ. Συγγελίδη Γεώργιου.
19.   Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής τέλους χρήσης πεζοδρομίου έτους 2011, του κ. Σπυρόπουλου Ανδρέα.
20.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής κ. Πολυκρέτη Γεώργιου.
21.   Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση μηχανών άνω των 50cc και τρίκυκλων επιβατικών οχημάτων στα καταστήματα ενοικιάσεως τροχοφόρων της «ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.Ε.»  στην περιοχή Πλατείας Πρωτοδικείου Χώρας Νάξου και  Αγίας Άννας Αγίου Αρσενίου Νάξου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.