ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 06-12-12
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.: 17424
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου και Τ.Κ. Κυνιδάρου, Τ.Κ. Κορωνίδας, Τ.Κ. Βίβλου.
Γ) Προς  τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Εγγαρών.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χώρας Νάξου¨.
2.       Έγκριση απολογισμού ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2011.
3.       Έγκριση κατανομής ποσού από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2012.
4.       Έγκριση μελέτης: «Εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών σε υδατοδεξαμενές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5.       Έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Κυνιδάρου».
6.       Έγκριση πληρωμής στο Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νάξου Α.Ε. χρηματοδοτούμενης μεταφοράς μαθητών για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012.
7.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨
8.       Παραλαβή της μελέτης – έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: ¨Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & φράγματος Φανερωμένης¨.
9.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Πλακοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου – Βίβλου, Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : ¨Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου Αγ. Άννας Δήμου Νάξου¨.
11.   Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 224/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της εκτέλεσης καθώς και τη δαπάνη της εργασίας ¨Μετατόπιση στύλων Μ. & Χ.Τ. λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην Περιοχή Καλαμούρια Αγ. Αρσένιος Νάξου¨
12.   Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 266,267/2012 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν  την εκμίσθωση μηχανών άνω των 50cc και τρίκυκλων επιβατικών οχημάτων στα καταστήματα ενοικιάσεως τροχοφόρων της «ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.Ε.»
13.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής κλήρωσης προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης για την Δ.Κ. Σχοινούσας.
14.   Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης εκτύπωσης προωθητικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
15.   Λήψη απόφασης για την διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
16.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.
17.   Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
18.   Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
19.    Ψηφίσεις πιστώσεων.
20.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012 .
21.   Έγκριση χορήγησης δαπανών μετακίνησης και μετάθεσης στην υπάλληλο Καλτσά  Φωτεινή.
22.   Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων από διπλοπληρωμή τελών Νεκροταφείου, κ. Φακίνου Απόστολου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
23.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή  οφειλής  προστίμου πολεοδομίας έτους 2012, κ. Κακαρούγκα Σπυρίδωνα.
24.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας, κας. Κακαρούγκα Ελισάβετ.  
25.   Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του κ. Μαγγιώρου Γεώργιου.
26.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων και του ποσού των προσαυξήσεων περιόδου 01/01-31/12/2007 του κ. Χωριανόπουλου Νικόλαου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.