ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νάξος, 08-04-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: 4207
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 12 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για φερόμενο χρεωστικό άνοιγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας και των πρώην Κοινοτήτων  Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς και Δονούσας,  δεδομένης και της από Απριλίου 2013 έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.   

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.