ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β)Προς τους Προέδρους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Γ) Προς όλους τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.        

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                  
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.