ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 Β)  Προς τους Προέδρους: α) της Δ.Κ Χώρας, β) της Τ.Κ. Γαλανάδου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έκδοση κανονιστικής απόφασης «Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» – Καθορισμός επιβαλλόμενων προστίμων παραβάσεών του. 

2.      Παραλαβή  οριστικής μελέτης  και  έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης και τεύχη δημοπράτησης Παιδικών Χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

3.      Έγκριση αποδοχής ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» της πρότασης «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – παιδικών χαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

4.      Παραλαβή οριστικής μελέτης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: « Επικαιροποίηση – Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».

5.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας Περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ έτους 2012», λόγω άγονου διαγωνισμού. 

6.      Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».

7.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλήνης – Εγγαρών – Κινιδάρου – Μελάνων – Ποταμιάς Δήμου Νάξου 2010».

8.      Ορισμός  Επιτροπής κανονισμού λειτουργίας δημοτικών σφαγείων Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.

9.      Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του «ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ».

10.  Εξειδίκευση ΚΑ γα την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων.

11.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.

12.  Καθορισμός τιμής ζώνης που αφορά ακίνητα εκτός οικισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

13.  Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις οικονομικού έτους 2011.

14.  Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας «Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

15.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης λόγω πληρωμής τους από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων.

16.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής κ. Ψαρράς Αικατερίνης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.