ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β)  Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μελάνων.            
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Καθορισμός ειδικότητας μιας (1) θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου.
2.      Έγκριση εισήγησης συγχώνευσης των 2 Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
3.      Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, έτους 2011.
4.      Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
5.      Έγκριση της ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις «Μεταφορές μαθητών. σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6.      Έγκριση επικαιροποιημένης κατάστασης δικαιούχων των διανεμηθέντων το έτος 1957 κτημάτων και οικοπέδων του Σωματείου «Ο Τίμιος Σταυρός».
7.      Έγκριση μελέτης έργου: ¨Επισκευή φθορών & στεγάνωση δώματος Δημοτικού σχολείου Ποταμιάς¨- Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
8.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Κορωνίδας Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων».
9.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
10.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
11.  Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού για άτομα με αναπηρίες σε παραλίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Λήψη απόφασης για την  ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου της λειτουργίας και συντήρησης μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.
13.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση – Τσιμεντόστρωση υφισταμένων δρόμων οικισμού Σταυρού Κοινότητας Δονούσας».
14.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ένταξη στο υποέργο με τίτλο ¨Μικρά νησιά  «εξορία» ή παράδεισος¨.
15.  Λήψη απόφασης για την πρόταση της ΣΜΙΛΗΣ ΑΤΕ περί συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την πληρωμή του έργου: «Πλακόστρωση δρόμων πρώην Κοινότητας Κουφονησίου».
16.  Αποδοχή δωρεάς οχήματος.
17.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και  οριστικής παραλαβής.
18.  Ορισμός επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.
19.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2011.
20.  Έγκριση χορήγηση εποχικότητας ξενοδοχειακής επιχείρησης του κ. Χαβιάρα Σταμάτη.
21.  Έγκριση χορήγηση εποχικότητας ενοικιαζομένων δωματίων του κ. Μπαρδή Δημήτριου. 
22.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
23.  Έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του κ. Ξενάκη Δημήτριου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.