ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 10-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 7463
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους: α) των Δ.Κ. Κουφονησίων, Αγ. Αρσενίου, Απειράνθου, Νάξου, β) των Τ.Κ. Μελάνων, Σαγκρίου.  

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαχείριση  ποσότητας και ποιότητας νερού» –  υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
2.       Παραλαβή της οριστικής μελέτης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγ. Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».
3.       Ορισμός μελών επιτροπής σμυριδικού δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
5.       Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δ.Λ.Τ.Νάξου.
6.       Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την νομική διερεύνηση και χειρισμό της υπόθεσης επαναφοράς στην Ιερά Μονή Αγίου Ελευθερίου Σαγκρίου κασσετίνας περιέχουσης Ιερά Λείψανα Αγίων.
7.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Έγκριση μελέτης και καθορισμός εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου».
8.       Έγκριση προκήρυξης «Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Νήσων».
9.       Έγκριση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης μεταξύ ¨ΜΤ ΑΤΕ¨ –  ¨ΙΕΡΑ ΑΤΕ¨ για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» .
10.   Ορισμός επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σωλήνων για το έργο  «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11.   Έγκριση επιπλέον ποσότητας επιτοίχιων στήριξης βάσεων για το έργο «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
12.   Έγκριση διάνοιξης φρεατίου προσαιγιάλωσης καλωδίων οπτικών ινών στη θέση ¨Κλειδός¨ Νάξου.
13.   Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κουφονησίου για την στέγαση του Α.Σ. Κουφονησίου.
14.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
15.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου¨.
16.   Έγκριση τροποποιητικής μελέτης και έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
17.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στη Χώρα Δ.Κ. Νάξου».
18.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου».
19.   Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
20.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
21.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
22.   Έγκριση διενέργειας  προμηθειών.
23.   Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας για τα έργα: α) ¨Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού¨, β) ¨Κατασκευή προσβάσεων για την ασφαλή κίνηση μαθητών στην περιοχή Προσφυγικά της Δ.Κ. Νάξου¨.
24.   Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας έτους 2012 του κ. Τσάμπουρα Δημήτριου.
25.   Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας  λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, ιδιοκτησίας ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην περιοχή Κόττη  της Χώρας  Νάξου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.