ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β)Προς τους Προέδρους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Γ) Προς όλους τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2012 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή μετάλλων, παλιοσίδερων ( scrap), εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
3.      Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης με απευθείας συμφωνία.
4.      Έγκριση επικαιροποίησης τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου»
5.      Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης του έργου: «Συνέχιση και ολοκλήρωση αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων του Λιμανιού Σχοινούσας».
6.      Λήψη απόφασης για την υλοποίηση Β' φάσης του έργου «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του».
7.      Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
8.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9.      Έγκριση διαγραφής τελών παρεπιδημούντων κ. Παντελιά Χρήστου.
 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.