ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 13-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ.: 18138  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β) Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Φιλωτίου και Τ.Κ. Δαμαριώνα.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 20.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Χώρας Νάξου¨.
2.      Λήψη απόφασης για την ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στην νήσο Νάξο.
3.      Έγκριση μίσθωσης γεώτρησης ύδρευσης των Κοινοτήτων Δαμαριώνα και Φιλωτίου.
4.      Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 2ο Νηπιαγωγείο Νάξου.
5.      Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και αμαξοστάσιο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.      Λήψη απόφασης περί διάλυσης συμβάσεων μελετών Δ.Κ. Σχοινούσας.
7.      Λήψη απόφασης περί παραλαβής του 1ου σταδίου κτηματογράφησης και λύσης σύμβασης της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης Δήμου Νάξου».
8.      Λήψη απόφασης για την αλλαγή του χρονικού διαστήματος καταμέτρησης καταναλώσεως ύδατος στην Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας.
9.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
10.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.