ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των θεμάτων της συγχωνεύσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου με τον Οργανισμό του  Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, της μειώσεως του αριθμού και των υπηρετούντων ιατρών και του εν γένει προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Νάξου και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Λήψη απόφασης επί του θέματος των αεροδιακομιδών στα νησιά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομού Κυκλάδων γενικότερα και επί της ιδρύσεως μονάδας ΕΚΑΒ με έδρα την νήσο Νάξο.    

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για τα παραπάνω θέματα δεδομένης της καταργήσεως του ισχύοντος οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου και της συγχωνεύσεως του με το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και των εν γένει ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα άμεσα με σκοπό την πλήρη, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν- Κ.Υ.Νάξου και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.