ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 19-09-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.: 13355
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ –        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Απεράθου, Τ.Κ. Κορώνου και τους εκπροσώπους των Τ.Κ.   Δανακού, Μέσης, Σκαδού και Κεραμωτής.
Γ) Προς τους Προέδρους του Συλλόγων Σμυριδεργατών Απεράθου και  Κορώνου
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 20.00μ.μ. με μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης σχετικά με την άμεση λειτουργία σμυριδωρυχείων Νήσου Νάξου και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σ' αυτά.

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες από την Κεντρική Διοίκηση για την λειτουργία των σμυριδωρυχείων σε συντομότατο χρονικό διάστημα και λόγω της φύσεως των εργασιών που εκτελούνται σ' αυτά και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας τους.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
      Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης                                                              

Σχόλια are closed.