ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 20 Ιανουαρίου 2012,  ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής « Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» και ιδίως επί του άρθρου 14 του σχεδίου αυτού.
2.      Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
3.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
5.      Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
6.      Συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
7.      Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.