ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23  Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 20.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.       Λήψη απόφασης για παραχώρηση στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του χώρου –  οικοπέδου Κ.Ε.Γ.Ε. στην πόλη της Νάξου για την δημιουργία πλατείας και χώρου πρασίνου.
2.       Έγκριση μελέτης για τις μεταφορές μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων το σχολικό έτος 2012-2013.
3.       Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου Και Μικρών Κυκλάδων.
4.       Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2012  ¨Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨- Έγκριση χρηματοδότησης.
5.       Έγκριση μελέτης – τευχών  δημοπράτησης του έργου ¨Ταφή απορριμμάτων ΧΑΔΑ 2012¨.
6.       Καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων- αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου Νάξου».
7.       Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου». τμήμα: Μέλανες – Αγ. Θαλλέλαιος.
8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής της εργασίας «Υποστήριξη για την σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Νάξου & Μ.Κ.
9.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου» (Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου).
10.   Ορισμός επιτροπής κανονισμού λειτουργίας δημοτικών σφαγείων Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
11.   Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, για τα έτη 2009,2010 και 2011.
12.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
13.   Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της Δ.ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. για το έργου «Περίφραξη εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης ΧΑΔΑ Κουφονησίων».
14.   Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαγκρίου «Π.Ν.Ο.Ε.Σ.» για χρησιμοποίηση της αίθουσας του παλαιού πνευματικού κέντρου στην Τ.Κ.Σαγκρίου.
15.   Ψηφίσεις πιστώσεων.
16.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, έτους 2012.
17.   Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ.Σορώκο Γεώργιο.
18.   Γνωμοδότηση για εκμίσθωση μηχανών στο κατάστημα του κ. Χωριανόπουλου Νικολάου.
19.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού του κ. Βούλγαρη Κων/νου.
20.   Έγκριση διαγραφής προστίμου πολεοδομίας  κ. Κορρέ Εμμανουήλ, έτους 2011.
 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου             

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.