ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους: α) της Δ.Κ. Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Νάξου, Αγ. Αρσενίου, Απειράνθου β) της Τ.Κ. Μελάνων, Σαγκρίου, Κυνιδάρου, Κορωνίδας.
3. Προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Εγγαρών.  

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24  Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
2.      Έγκριση φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας – διάθεσης λυμάτων Δημ. Ενότ. Νάξου.
3.      Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου διενέργειας κατασκευής τριών υδρευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Ηρακλειάς.
4.      Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
5.      Έγκριση ισολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2011.
6.      Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.      Έγκριση απολογισμού ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨ οικον. έτους 2012.
8.      Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης στέγασης του Α.Σ. Κουφονησίου.
9.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας του αρχαιολογικού μουσείου Κουρουνοχωρίου Μελάνων.
10.  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή τηγανελαίων και ζωικών αποβλήτων.
11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
12.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
13.  Έγκριση προμηθειών και εργασιών.
14.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας για το έργο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου».
15.  Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την εγκατάσταση της επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., του Πάσουλα Στυλιανού στην περιοχή Μάραγκα του Αγίου Αρσενίου Νάξου.
16.  Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την εγκατάσταση της επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., του Πάσουλα Στυλιανού στην περιοχή Κόττη της Χώρας Νάξου.
17.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων της επιχείρησης «Μ. ΜΑΘΙΑΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.