ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, της Τ.Κ. Σαγκρίου, της Τ.Κ   Κυνιδάρου και της Τ.Κ. Βίβλου.
Γ) Τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ Μονής

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Παραλαβή μελέτης «Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ) Εφαρμογής Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
2.      Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία μουσείου στην Τ.Κ. Μονής.
3.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων.
4.      Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση, Υδραυλική – Η/Μ Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: ¨Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Ακαθάρτων Τ.Κ. Κυνιδάρου¨.
5.      Διορισμός μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως πειθαρχικού οργάνου.
6.      Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
7.      Παραλαβή οριστικής μελέτης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου».
8.      Παραλαβή προκαταρκτικής μελέτης έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμών Απεράθου, Απόλλωνα, Κορωνίδας και Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας Νάξου».
9.      Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου».
10.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Οχημάτων  και Μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
11.  Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας στην Τ.Κ. Σαγκρίου».
12.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου».
13.  Έγκριση παράτασης παράδοσης της προμήθειας «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
15.  Έγκριση τιμών παράδοσης βοθρολυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις  δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
17.  Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας της κας. Κώτσου Γεωργίας σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Πανέρμου Απειράνθου Νάξου.
18.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.
19.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
20.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
21.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012 .
22.  Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
23.  Έγκριση δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων.
24.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της κ. Παπαδοπούλου Ειρήνης.
25.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, της κ. Κωνσταντίνου Σταματίνας.
26.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, του κ. Καρποντίνη Κων/νου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.