ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27  Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 20.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης για φερόμενο χρεωστικό άνοιγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας και των πρώην Κοινοτήτων  Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς και Δονούσας.
2.      Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη παραλαβή της Α' φάσης του έργου: ¨Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του¨.
3.      Λήψη απόφασης για την έναρξη υλοποίησης της Β΄ φάσης του άνω αναφερόμενου έργου. – Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής της Β΄ φάσης και της ολοκλήρωσης του έργου ¨Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του.
4.       Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο προς την Π.Ν.Α. για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής  πόσιμου νερού».
5.      Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια ) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. ΄Αννας» – Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
6.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου». – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, έτους 2012.
7.      Έγκριση  Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόμου Σταυρού – Μεσσαριάς – Κατέργου τμήμα Χώρας Σχοινούσας – Μεσσαριάς».
8.      Ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
9.      Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΕΑΣ Νάξου για επιβληθέντα τέλη.
10.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2012.
11.  Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση γνωμοδοτήσεων για λατομικούς χώρους στην περιοχή της Τ.Κ. Κυνιδάρου.

  Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.