ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ Σκαδού.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28  Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Νάξου¨, οικονομικού έτους 2012.
2.      Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨, οικονομικού έτους 2012.
3.      Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨, οικονομικού έτους 2012.
4.      Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ΔΛΤΝάξου και καθορισμός αποζημίωσης μελών Δ.Σ.
5.      Έγκριση μελέτης «Παροχής υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2012 – Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
6.      Έγκριση και παραλαβή της μελέτης Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου για το έργο «Νέο κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίων».
7.      Έγκριση:  1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου».
8.      Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας Δήμου Νάξου 2010».
9.      Καθορισμός κατηγοριών για δυο θέσεις προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου.
10.  Καθορισμός τιμής πώλησης ύδατος των επαγγελματιών θαλάσσης: α) «Κρουαζιέρες Παντελαίος» Ναυτική Εταιρεία, β) Ρουφάνης Κυριάκος – Σορώκος Παναγ. Συμπ/σία, γ) Σορώκος Παναγ. – Ρουφάνης Κυριάκος Συμπ/σία, δ) Πιτταράς – Ασβεστά, ε) Σορώκος Γεώργιος Αθαν.
11.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Νάξου που βρίσκεται στο κεντρικό δρόμο Χώρας – Αγγιδίων ιδιοκτησίας του Στέφανου Στρατούρη.
12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού στον οικισμό Παναγιά Κοινότητας Ηρακλειάς.
13.  Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο το έτος 2012.
14.  Δωρεά οχήματος με αριθμ. κυκλοφ. ΚΗΙ 4896 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
15.  Εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Σκαδού.
16.  Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011.
17.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.
18.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας του Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμών Αγ. Αρσενίου, Βίβλου, Γλινάδου, Γαλανάδου, Σαγκρίου, Δήμου Νάξου».
19.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Π.Μ.- Ε.Δ.Ε. για τα έργα: α) ¨Πλακοστρώσεις δρόμων στον κάτω οικισμό Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου¨, β) ¨Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δρόμων Χώρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου 2006¨.
20.  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
21.  Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων ΤΑΠ και ΔΤ/ΔΦ εκπρόθεσμης καταβολής,κ. Βενιέρη Φραγκίσκου.
22.  Λήψη απόφασης περί υποκατάστασης του Αναδόχου του έργου: «Ανέγερση σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού στον οικισμό Παναγία Κοινότητας Ηρακλειάς.
 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.