ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 27-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.: 18775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 
1.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Χημικών υλικών 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ έτους 2013».
3.      Παραλαβή μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για το κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
4.      Έγκριση παράτασης διάρκειας υλοποίησης για το έργο: ¨Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή δημοσυνεταιριστικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξου, του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου¨.
5.      Έγκριση παράταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για την εργασία «Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη νήσο Νάξο, σε σχέση με τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Νάξου».
6.      Συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις το έτος 2013.
7.      Ψηφίσεις πιστώσεων.
8.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
9.      Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
10.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του κ. Xhakeri Besim.
11.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων και του ποσού των προσαυξήσεων περιόδου 01/01/-31/12/2007 του κ. Αλιμπέρτη Αντωνίου.
12.  Λήψη απόφασης περί διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων και του ποσού των προσαυξήσεων τουκ. Σκαρμούτσου Δημήτριου.

 
Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για τα παραπάνω θέματα  λόγω της διασφάλισης των πιστώσεων για τη διενέργεια τους, καθώς και για την τακτοποίηση τους εντός του τρέχοντος έτους .

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
   Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.