ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος,  19-11-2014
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.: – 200 –
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς:   1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
          2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
 
                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 22:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2014
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Παντελιάς Ευάγγελος
2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
3. Κορακίτης Εμμανουήλ
4. Βασαλήκη Ιωάννη
5. Κορρέ Ειρήνη
6. Βαθρακοκοίλη Ιωάννα
7. Μαυρογιάννη Ευθύμιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Ανεβλαβή Αργύριο
2. Μαρούλη Μιχαήλ
3. Μαράκη Ιωάννη
4. Ρώτα Βιολέτα

Σχόλια are closed.