ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος   03-06-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 67
Τηλ:2285360155
                                       
                                        Προς
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στη ενδέκατη τακτική  συνεδρίαση την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1.Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Απριλίου και Μαΐου 2013 και δόσεων ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών
2.Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Β΄ Διμήνου 2013
3.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση «Βραδιάς Αστροπαρατήρησης»
4.Λήψη απόφασης  απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 2005
5.Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο   ΚΔΑΠ
6.Λήψη απόφασης για ανανέωση συμβολαίων ασφάλισης αυτοκινήτων
7.Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάστασης πόρτας στο «ΚΔΑΠ»
8.Τρέχοντα θέματα
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
    Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.