ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος 16/2/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ.Πρωτ.: 2152
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                                       Προς                         
Τηλ.:22853-60174                                                    Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                                     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2012.

2. Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας.

  Ο Αντιδήμαρχος

& Πρόεδρος της Επιτροπής

  Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.