ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος 27/1/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   Αρ.Πρωτ.: 1248
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς:
Τα μέλη της Επιτροπής  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2012.
Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.