ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νάξος,  11-03-2015
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. Πρωτ.: – 18 –
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς:   1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην τρίτη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2015. 
2.Ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
3.Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού και αντιμισθίας Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μαρτίου 2015.
4.Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
5.Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οξυμέτρου έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης.
6. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2015 η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
8.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτους 2015.
Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς 

Σχόλια are closed.