ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος,  04-06-2015
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: – 61 –
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς:
1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 09 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφική ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης.
2. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εφαρμογών Λογιστικής, Μισθοδοσίας και Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για την κάλυψη των αναγκών της  Επιχείρησης έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης..
3. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση εκδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η. έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης.
4. Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού και αντιμισθίας Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2015.
5.  Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
6. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το «Κ.Α.Π.Η.»
7. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την τήρηση λογιστικών βιβλίων του έτους 2014 έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Παντελιάς Ευάγγελος
2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
3. Κορακίτης Εμμανουήλ
4. Βασαλάκης Ιωάννης
5. Κορρέ Ειρήνη
6. Βαθρακοκοίλη Ιωάννα
7. Μαυρογιάννη Ευθύμιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Ανεβλαβής Αργύριος
2. Μαρούλης Μιχαήλ
3. Μαράκης Ιωάννη
4. Ρώτα Βιολέτα
5. Σίμου Νικολέτα
6. Βιλαντώνης Εμμανουήλ
7. Βιτζηλαίου Καλλιόπη

Σχόλια are closed.