ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  08-04-2014
843.00 Νάξος                                                    α.π.: 86
Τηλ:2285360155
Προς; τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην έβδομη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.     
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
3.Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ και Γραφείου Επιχείρησης.
4. Καταβολή οφειλόμενων αποδοχών πρώην Διοικητικής Υπαλλήλου Δημοτικής Επιχείρησης
5.Λήψη απόφασης προμήθειας γραφικής ύλης για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.
7.«Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής “Εργασιών” (παροχής υπηρεσιών) και «Μεταφορών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., για το έτος 2014». 
8.Εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ και ΔΕΗ 
Τρέχοντα Θέματα.                       
           
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.