ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος, 20-01-2014
843.00 Νάξος                                                   α.π.: 9
Τηλ:2285360155
Προς
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων. 
2.Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής  επιστολής καλής εκτέλεσης για την   υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.