ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  23-12-2013
843.00 Νάξος                                                    α.π.: 253
Τηλ:2285360155
Προς; 
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην εικοστή πρώτη τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προμηθευτών.
2.Λήψη απόφασης για διοργάνωση Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης ΚΑΠΗ, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.