ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων – κατανομή των θέσεων αυτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε εφαρμογή των αριθμών 37 και 38/2007 δικαστικών αποφάσεων του εφετείου Αιγαίου.
2.      Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δ.Λ.Τ.Ν.
4.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου του Δήμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς Χώρας Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
5.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πετρόκτιστων παρτεριών – δημιουργία πρασίνου Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή σχάρας ομβρίων και φρεατίων περιοχής Μπαμπούνη και Μπεινέρη Δ.Κ. Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7.      Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης «Κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ Γαλήνης – Εγγαρών.  
8.      Τροποποίηση της υπ' αριθ. 11/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9.      Λήψη απόφασης: α) για την παραλαβή της μελέτης Σύνταξη φακέλου υποβολής Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΠΠΕΡΑΑ, για την πράξη «Αναβάθμιση της ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Νάξου» –  β)  περί μη επιβολής  τέλους χρήσης του ανακτώμενου από τον βιολογικό καθαρισμό  ύδατος , γ) περί καθορισμού τρόπων χρήσεως και αξιοποίησης του ανακτώμενου ύδατος.   
10.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
11.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.