Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Απ' ευθείας ανάθεση εργασίας για την σύνταξη φακέλου υποβολής Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΠΠΕΡΑΑ, για την πράξη «Αναβάθμιση της ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Νάξου».
2.      Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση στην νήσο Νάξο δυο αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 68,2MW.
·         Το πρώτο θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των προθεσμιών υποβολής Τεχνικού Δελτίου στην αρμοδία αρχή.
·         Το δεύτερο θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της προθεσμίας υποβολής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.