ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 28-12-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ. Πρωτ.: 16674
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 13.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 
1. Αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ γ' αρ.49 Ν. 3943/2011 της φερόμενης οφειλής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2. Έγκριση για την δίμηνη παράταση εργολαβιών: α) Καθαριότητα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δημοτικές Ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας), β) Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας, γ) Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας, δ) Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς, ε) Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων- παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων και στ) Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

3.  Έγκριση μελέτης έργου «Πλακόστρωση- τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Μονής Τ.Κ. Μονής»

4.  Έγκριση μελέτης έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου»

5. Έγκριση μελέτης  έργου « Συντήρηση αγροτικών δρόμων Σχοινούσας»

6. Έγκριση μελέτης έργου «Τσιμεντόστρωση εντός οικισμού Χώρας Σχοινούσας»

7.  Έγκριση μελέτης έργου «Πλακόστρωση δρόμου ελικοδρομίου Σχοινούσας»

8. Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή στηθαίου και τσιμεντόστρωση στο χώρο στάθμευσης  πίσω Γειτονιάς Τ.Κ. Δαμαριώνα»

9. Έγκριση μελέτης έργου «Αποκατάσταση κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ.Κορώνου»

10. Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση από περιφερειακό δρόμο περιοχής Πέρα Πάντα έως ιδιοκτησία Νικ. Πράσινου στη Δ.Κ. Δονούσας»

11. Έγκριση μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων (υφιστάμενων) για τη νομιμοποίηση τους»

12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών έτους 2011

13. Παράταση σύμβασης προμήθειας γάλατος υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

14. Συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε  εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό 

15.  Ψηφίσεις πιστώσεων.

16.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2011.

Η συνεδρίαση για το πρώτο  και το ενδέκατο θέμα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης στο σχετικό νόμο αποκλειστικής προθεσμίας στις 31-12-2011, για το δεύτερο θέμα λόγω παρέλευσης συμβατικής προθεσμίας στις 31-12-2011  και για τα λοιπά θέματα λόγω της διασφάλισης των πιστώσεων για τη διενέργεια τους , καθώς και για την τακτοποίηση τους εντός του τρέχοντος έτους .

 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.