ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 26-01-2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δαμαριώνα.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων: α) Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, β) Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, γ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Νάξου, δ) ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.,ε) Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2012:

·        Επιτροπή παραλαβής έργων

·        Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87)

·        Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80)

·        Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81)

·        Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000

·        Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων

·        Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων

·        Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006)

·        Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων(Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β):

·        Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων

·        Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων

·        Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

3.      Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
4.      Έγκριση υπογραφής διαβαθμικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: α) για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Επαρχιακή οδός Απεράθου – Μουτσούνας», β) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από την Π.Ν.Α. στο ΕΣΠΑ του έργου «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου – Κατασκευή συνοδών έργων».
5.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες για το 2012».
6.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης οικισμού Καλοταρίτισσας».
7.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης οικισμού Μεσσαριάς».
8.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου», β) «Αποπεράτωση εργασιών & πλακόστρωση πεζοδρομίου – τοιχίου από εκκλησία έως δημοτικό κατάστημα Τ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου».
9.      Θεώρηση οριστικού πιστοποιητικού εμπειρίας ¨Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το έργα: α) «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου», β) «Αποπεράτωση εργασιών & πλακόστρωση πεζοδρομίου – τοιχίου από εκκλησία έως δημοτικό κατάστημα Τ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου».
10.  Αποδοχή παραχώρησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ισοπεδωτή γαιών του πρώην Επαρχείου Νάξου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.  Έγκριση παραχώρησης χώρου της Τ.Κ. Δαμαριώνα στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Δαμαριώνα.
13.  Αίτηση Ιωάννη Σοϊλέ περί ρύθμισης χρέους του από οφειλές λογαριασμών ύδρευσης.
14.  Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ' αριθμ. 20/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
         Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.