Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
                  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 9/8/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Φαλιέρου Χριστίνας, που λειτουργεί ως «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.