Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 10/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 

Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ξενάκη Νικολάου, που λειτουργεί ως «Καφετέρια-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Μελάνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.