Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Kαλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010, στην με α/α 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 18/1/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ:

Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.