ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27/03/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο

Αίτηση Παπαδόπουλου Αθανασίου του Κωνσταντίνου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) – Αναψυχής / Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

ΘΕΜΑ  2ο

Αίτηση Κουμερτά Νικολάου του Σταύρου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Χονδρικής και Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων») στην Τ.Κ. Κορώνου.

ΘΕΜΑ  3ο

Αίτηση Σαλτερή Γεωργίου του Κυριάκου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής/Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών») στον οικισμό Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου.

ΘΕΜΑ  4ο

Αίτηση Ανδρή Αντωνίου του Εμμανουήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής/Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών») στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας.

ΘΕΜΑ  5ο

Αίτηση τροποποίησης της υπ' αριθ. 4/2013 απόφασης με θέμα «Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος -Αναψυχής») στην Τ.Κ. Χαλκείου».

ΘΕΜΑ  6ο

Υλοτομία δύο (2) ατόμων δασικής βλάστησης στο χώρο του Άλσους της Έλλης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.