ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
    ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ  2ο
Επανεξέταση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφέ-Μπαρ-Εστιατόριο») με την επωνυμία ¨ESCOBA¨, που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, μετά τη διενέργεια αυτοψίας από το Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου.

ΘΕΜΑ  3ο
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σαλτερή Γεωργίου, που λειτουργεί ως «Καφετέρια-Εστιατόριο-Ψητοπωλείο» στην περιοχή Μικρής Βίγλας Τ.Κ. Σαγκρίου.

ΘΕΜΑ  4ο
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λαγογιάννη Αντωνίου, που λειτουργεί ως «Καφενείο-Ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. Βίβλου.

ΘΕΜΑ  5ο
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Σαλτερή Μαρίας, που λειτουργεί ως «Εποχιακό Καφεστιατόριο» στην περιοχή Μικρής Βίγλας Τ.Κ. Σαγκρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.