Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 
Έγκριση μελέτης «Επικαιροποίηση-Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.