Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/11/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 
ΘΕΜΑ  1ο
Αίτηση Βλασερού Ιωάννας του Στέφανου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο (Παραδοσιακό)» στην Τ.Κ. Χαλκείου – Ανάκληση της υπ' αριθμό 23/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.