ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο
Αίτηση Αυγερινού Κυριακής του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφέ Μπαρ-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ») στην περιοχή ¨Αγιασσός¨ της Τ.Κ. Δαμαριώνα.

ΘΕΜΑ  2ο
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Τριαντάφυλλου Ιωάννη, που λειτουργεί ως «Καφέ-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Ποταμιάς.

ΘΕΜΑ  3ο
Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σκουλάτου Ιωάννη, που λειτουργεί ως «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου.

ΘΕΜΑ  4ο
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφέ-Μπαρ-Εστιατόριο») με την επωνυμία ¨ESCOBA¨, που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, λόγω ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.